نظرات رئیس بانک مرکزی فدرال ریچموند تام بارکین

رئیس فدرال رزرو ریچموند تام بارکین

نظرات رئیس بانک مرکزی فدرال ریچموند تام بارکین:

انتشار واکسن تا فصل تابستان پیش بینی می شود گسترده و موثر باشد.
پیشرفت اقتصاد بستگی به واکسنها و گونه های ویروس دارد.
تورم در اعداد مورد نظر نیست اما انتظار دارم امسال برخی فشارهای قیمتی را در خلال تاثیرات پایه پاندمی، هزینه های مالی و استفاده از پس اندازها مشاهده کنم.

شاخص سهام نیویورک به کدام جهت حرکت میکنند؟

داوجونز

بانک مرکزی فدرال ریچموند:

این بانک بخشی از سیستم بانکداری مرکزی غیر متمرمز است که در ویرجینیا واقع شده است. و منطقه پنج را پوشش میدهد.
بانک فدرال رزرو ریچموندبخشی ازسیستم بانک مرکزی فدرال امریکاست که با فدرال مرکزی در انجام عملیات روزمره با هم همکاری میکنند.
بانک مرکزی ریچموند با همکاری سایر روسای بانک های مرکزی هر شش هفته یکبار برای تعیین نرخ بهره تشکیل جلسه میدهند. این گرد همایی نشست کمیته بازار آزاد فدرالFOMCنام دارد.

توماس بارکین در سال 2008 به عنوان هشتمین رییس بانک مرکزی فدرال ریچموند معرفی شد و مدیر اجرایی منطقه پنج میباشد. وی به عنوان عضو رای دهنده جایگزین در کمیته بازار آزاد فدرال رزرو معرفی میشود.

تمامی یادداشت های بانک مرکزی فدرال ریچموند با نشانE5 مشخص شده است. این بانک وظیفه نظارت و خدمات رسانی به کلیه شعبات واقع در منطقه پنج را بر عهده دارد.این بانک از 2700 کارمند تشکیل شده است.
بانک فدرال ریچموند در باره موضوعات اقتصادی و مالی و همچنین در مورد امور مالی شرکت ها، بیکاری و نرخ بهره تحقیقات گسترده ایی را انجام میدهد. و در این فعالیت سازمان اطلاعات و فناوری فدرال رزرو را در خود جای داده است. همچنین چشم انداز مالی شرکت ها و اقتصاد کل ایالات متحده را اندازه گیری میکند.
عملکرد بانک فدرال ریچموند در بخش تحقیقات بسیار مهم است چرا که عملکرد خوب انها نه تنها برای دولت، بلکه برای عملکرد سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی فدرال رزرو و شبکه های پرداخت الکترونیکی (که انتقال وجوه را آسان میکند) بسیار حیاتی است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews