رئیس بانک مرکزی سوئیس جردن: ممکن است ریسکی برای ثبات قیمت در سوئیس وجود داشته باشد…

رئیس بانک مرکزی سوئیس جردن: ممکن است ریسکی برای ثبات قیمت در سوئیس وجود داشته باشد.

⭕️ تغییراتی را در رفتار مصرف کننده مشاهده می کنم.

⭕️ انتظارات تورمی سوئیس به خوبی تثبیت شده است.

⭕️ بیشترین تأثیر بر ثبات قیمت سوئیس ناشی از قیمت انرژی و مشکلات زنجیره تامین است.

⭕️مقدار قابل توجهی از تورم امروز ممکن است گذرا باشد.

⭕️هدف گذاری نرخ تورم میانگین در یک دوره زمانی دشوار است و برای سوئیس عملی نیست.

⭕️زمانی که فکر می کنیم نرخ تبادلی بسیار قوی است و تأثیرات منفی بر تورم دارد از مداخلات استفاده می کنیم.

⭕️اگر نرخ های بهره در جاهای دیگر افزایش یابد این امر تفاوت بین سایر کشور ها را افزایش خواهد داد و ما می توانیم به سیاست های عادی تر برگردیم.

#SNB #CHF

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews