نظرات رئیس بانک مرکزی انگلستان

رئیس بانک مرکزی انگلستان اندرو بیلی

نظرات رئیس بانک مرکزی انگلستان اندرو بیلی در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست بانک مرکزی این کشور:
چشم انداز اقتصاد انگلستان همچنان به طور غیر معمولی نامشخص است.
رنجی از نگرش ها در بین اعضای کمیته سیاست های پولی جهت نحوه واکنش به نرخ های بهره منفی وجود دارد.

رئیس بانک مرکزی انگلستان افزود، اگر چشم انداز تورمی ضعیف شود در این شرایط

کمیته سیاست های پولی هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد.

 

پوند انگلستان به کدام جهت خواهد رفت؟

 

نرخ بهره:

شما وقتی مبلغی را در بانک پس انداز میکنید، بانک مبلغی را به عنوان سود به شما پرداخت میکند. شما میتوانید بجای بانک پول خود را در بازارهای دیگر سرمایه گذاری کنید. پس بانک به ازاری مبلغی که در بانک میگذارید سودی را به شما ورداخت میکند. پس هرچه نرخ بهره بیشتر باشد، مردم مشتاق میشوند تا سرمایه خودشان را به بانک ها ببرند. در این صورت نقدینگی در جامعه کم میشود و ارزش پول محلی افزایش ویدا میکند.
همچنین زمانی که شما از بانک وام دریافت میکنید، زمان بازپس دادن مبلغ بانک، مبلغ اضافی را به عنوان نرخ بهره از شما دریافت میکند. دلیل آن این است که ارزش پول به مرور‌زمان تغییر میکند.
حال اگر نرخ بهره برای وام ها افزایش پیدا کند مردم تمایل به دریافت وام نخواهند بود. در این صورت مجددا نقدینگی در جامعه کاهش پیدا میکند و ارزش ارز محلی افزایش پیدا میکند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews