رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی: مشکلات عرضه که باعث ایجاد تورم می شود باید موقتی باشند…

بانک مرکزی انگلستان بیلی

رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی: مشکلات عرضه که باعث ایجاد تورم می شود باید موقتی باشند.

ادامه نظرات:

✅تقاضا در انگلستان در حال افزایش و عرضه در حال کاهش می باشد.

✅ریسک این است که انتظارات تورمی تعبیه شده و بازار کار انگلستان به شدت فشرده می باشد.

✅در مواقع عدم اطمینان راهنما خطرناک تر است.

✅عمده عدم تعادل در انگلستان به خودی خود اصلاح خواهند شد.

✅ تأثیر راهنما بسته به موقعیت بازار متفاوت هستند.

✅هنگامی که تورم به دستمزد ها برسد بانک مرکزی انگلستان باید اقدام کند.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴

#BOE

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews