• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی: تهاجم به اوکراین منجر به خراب شدن اساسی چشم انداز رشد اقتصادی در سطح جهانی شده است

رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی: تهاجم به اوکراین منجر به خراب شدن اساسی چشم انداز رشد اقتصادی در سطح جهانی شده است

رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی: تهاجم به اوکراین منجر به خراب شدن اساسی چشم انداز رشد اقتصادی در سطح جهانی شده است.

⭕️سیاست پولی باید مسیر باریکی بین ریسک های فزاینده تورم و آسیب به فعالیت اقتصادی ناشی از کاهش درآمد های واقعی را طی کند.

⭕️ فشارهای تورمی جهانی پس از تهاجم روسیه به اوکراین تشدید شده و منجر به بدتر شدن چشم انداز رشد شده است.

⭕️تورم در کوتاه مدت بسیار بالاتر از هدف است، اما متعاقباً به زیر هدف کاهش می یابد.

⭕️ تفاوت های مهمی در نحوه تأثیر شوک ها بر اقتصادهای مختلف وجود دارد.

⭕️پیش بینی می شود که هزینه مصرف کننده در باقیمانده سال افزایش یابد و این نشان دهنده افزایش قیمت انرژی خانوارها است.

⭕️ مدتی طول می کشد تا مکانیسم سقف قیمت در CPI منعکس شود.

⭕️فشارهای تورمی داخلی نیز مطابق با انقباض در بازار کار افزایش یافته است.

⭕️انتظار می رود فشار صعودی بر CPI در طول زمان از بین برود.

⭕️ متوجه سختی‌هایی هستم که کاهش درآمد واقعی برای بسیاری از بریتانیایی‌ها، به‌ویژه آنهایی که درآمد پایین‌تری دارند، ایجاد می‌کند.

⭕️انتظار می رود رشد در دوره پیش بینی به شدت کاهش یابد.

 

ادامه نظرات بیلی: هیچ تصمیمی در مورد انجام فروش فعال اوراق قرضه دولتی از سوی بانک مرکزی گرفته نشده است.

⭕️پیش بینی ها با تعریف فنی رکود همخوانی ندارند اما حکایت از کندی رشد شدید دارند.

⭕️ بازار کار بسیار فشرده است.

⭕️کووید منجر به ایجاد پس انداز مازاد شد و سوال این است که چگونه از این پس انداز استفاده می شود.

⭕️ بزرگترین عامل کاهش تورم بریتانیا شوک به درآمد های واقعی خواهد بود نه سیاست پولی.

⭕️یک چشم انداز نامشخص در بین اعضای کمیته سیاست های پولی وجود داشت.

⭕️برخی از اعضا در این زمان راهنمای پیش رو در مورد تشدید بیشتر سیاست ها را مناسب ندیدند.

⭕️نگران اثرات دور دوم تورم هستیم.

⭕️از استفاده واژه رکود تورمی اجتناب می کنم زیرا به خوبی تعریف نشده است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews