اظهارات رئیس بانک مرکزی اسپانیا

رئیس بانک مرکزی اسپانیا

رئیس بانک مرکزی اسپانیا و درعین حال عضو بانک مرکزی اروپا De Cos می گوید:

بانک مرکزی در صورت لزوم آماده است تا از تمامی ابزار های خود استفاده کند.

وی همچنین افزود:
که محرکهای پولی در حد کافی همچنان مورد نیاز هستند.
بهبود اقتصادی ناحیه یورو شکننده است و با ریسک های منفی مواجه هستیم.

 

یورو به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟

.

 

بانک مرکزی اروپا یا همانECB بانک مرکزی منطقه یورو است. این بانک مرکزی سیاست های پولی ناحیه یورو را تنظیم می کند. که شامل تعیین نرخ بهره و سیاست های انقباضی و انبساطی می باشد. این بانک مرکزی به طور کلی هدف دستیابی به ثبات قیمتی را با توجه به تورم پایین دنبال می کند.
بانک مرکزی اروپا در نشست قبلی خود نرخ های بهره را در همان عدد ۰٪ ثابت نگه داشت. و سیاست های پولی خود را نیز تغییر نداد.اما به طور کلی این بانک نگرانی هایی در ارتباط با عدم رشد تورم دارد. و می گویند افزایش تورم ماه ژانویه ناشی از تلاقی فاکتور ها بوده و موقتی است.
بانک مرکزی اروپا همچنین نگران تقویت بیش از حد یورو در برابر دلار است. که این تقویت می تواند برای صادرات و فشار های قیمتی مورد نظر بد باشد.
اما در صحبت های امروز این عضو بانک مرکزی اشاره ای به نگرانی در خصوص تقویت ارزش یورو نشد.
آقایDe Cos پیشتر عنوان کرده بود که:
کاهش نرخ بهره را مستثنی نمی کند اما به محدوده پایین در زمینه نرخ ها نزدیک هستیم.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews