رئیس بانک مرکزی اروپا: حداقل تا انتهای سال به حمایت مالی نیاز خواهد بود

بانک مرکزی اروپا

رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد در صحبت امروز خود بار دیگر تکرار می کند که اکنون زمان آن نیست تا سرعت حمایت های مالی کاهش پیدا کند.
او همچنین می گوید حداقل تا انتهای سال به حمایت مالی نیاز خواهد بود.
در صورت لزوم می توان بستهPEPP را افزایش داد.
تورم در میان مدت همگرا با هدف نیست.

یورو به کدام جهت میرود؟

 

بانک مرکزی اروپا یا همانECB بانک مرکزی منطقه یورو است. این بانک مرکزی سیاست های پولی ناحیه یورو را تنظیم می کند. که شامل تعیین نرخ بهره و سیاست های انقباضی و انبساطی می باشد. این بانک مرکزی به طور کلی هدف دستیابی به ثبات قیمتی را با توجه به تورم پایین دنبال می کند.
بانک مرکزی اروپا در نشست قبلی خود نرخ های بهره را در همان عدد ۰٪ ثابت نگه داشت. و سیاست های پولی خود را نیز تغییر نداد. اما به طور کلی این بانک نگرانی هایی در ارتباط با عدم رشد تورم داردو می گویند افزایش تورم ماه ژانویه ناشی از تلاقی فاکتور ها بوده و موقتی است.
بانک مرکزی اروپا همچنین نگران تقویت بیش از حد یورو در برابر دلار است. که این تقویت می تواند برای صادرات و فشار های قیمتی مورد نظر بد باشد.

ساختار بانک مرکزی اروپا به گونه ای است که این اجازه را با آنها نمی دهد تا با تامین مالی بیشتر بتوانند کاری کنند تا منجر به رشد اقتصادی فراتر از ایالات متحده شود. و به همین دلیل همواره نگرانی هایی نسبت به پایین بودن تورم در این ناحیه وجود دارد.
بر همین اساس کریستین لاگارد همچنان تاکید بر حفظ حمایت های مالی دارد.
وی نیز امروز اشاره ای به موقعیت ارز یورو نکرده است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews