رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: عادی سازی سیاست ها تدریجی خواهد بود

رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: عادی سازی سیاست ها تدریجی خواهد بود.

⭕️ما هنوز مفهوم «مدت زمانی» را در ارتباط با افزایش نرخ بهره دقیقاً تعریف نکرده‌ایم، اما من کاملاً واضح بوده‌ام که این می‌تواند به معنای یک دوره زمانی چند هفته‌ای پس از پایان خرید اوراق باشد.

⭕️پیش بینی های تورمی به طور فزاینده ای به سمت تورم مطابق با هدف گذاری در میان مدت اشاره می کند.

⭕️با قضاوت بر اساس داده های دریافتی، انتظار من این است که برنامه خرید دارایی باید در اوایل فصل سوم به پایان برسند.

⭕️بعید به نظر می رسد که پویایی کاهش تورم دهه گذشته بازگردد. در نتیجه، مناسب است که سیاست به تنظیمات عادی تر بازگردد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews