• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: سیاست بانک مرکزی به داده های پیش رو بستگی خواهد داشت

رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: سیاست بانک مرکزی به داده های پیش رو بستگی خواهد داشت

رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: سیاست بانک مرکزی به داده های پیش رو بستگی خواهد داشت.

✅سیاست های گسترده حمایتی همچنان در جای خود باقی است.

✅فشار تورمی بیشتری را ناشی از تنگناهای عرضه میبینم.

✅در شرایط فعلی عدم اطمینان بالا اختیاری بودن، تدریجی بودن و انعطاف پذیری را در اجرای سیاست پولی حفظ خواهیم کرد.

✅ما هر اقدامی را که برای انجام وظایف بانک مرکزی اروپا جهت پیگیری ثبات قیمت‌ها و کمک به حفظ ثبات مالی لازم باشد انجام خواهیم داد.

✅پیامد های جنگ ممکن است بر بازار های مالی منطقه یورو تأثیر بگذارد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews