دی کاس عضو بانک مرکزی اروپا: پایان APP باید در اوایل فصل سوم نهایی شود

دی کاس عضو بانک مرکزی اروپا: پایان APP باید در اوایل فصل سوم نهایی شود و اولین افزایش نرخ بهره کمی بعد از آن انجام شود.

⭕️ افزایش بیشتر در سه ماهه بعدی متعاقب دورنمای میان‌مدت در اطراف هدف ممکن است ایجاد شود.

⭕️پروسه افزایش نرخ های بهره باید تدریجی باشد.

⭕️افزایش فشارهای قیمتی در ناحیه یورو در ماه‌های اخیر احتمال اثرات دور دوم را افزایش می‌دهد، که به شدت محقق نشده است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews