دولت آلمان پیش بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۲ را از ۳.۶٪ قبلی به ۲.۲٪ کاهش داده است…

دولت آلمان پیش بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۲ را از ۳.۶٪ قبلی به ۲.۲٪ کاهش داده است.

#Germany #EUR #USD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews