در صورت توقف عرضه گاز روسیه، ذخایر گاز آلمان تنها تا اواخر تابستان دوام خواهد داشت

به گفته رئیس رگولاتور شبکه آلمان اگر روسیه از هم اکنون عرضه گاز را متوقف کند ذخایر گاز آلمان تنها تا اواخر تابستان دوام خواهد داشت.

این ذخایر تنها تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز کافی خواهد بود و خانوارهای آلمانی در صورت بروز شرایط اضطراری تأمین گاز باید از امتیازات گرمایش صرف نظر کنند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews