احتمال معرفی واریانت جدید به عنوان “نوع نگران کننده” از سوی سازمان بهدشت جهانی…

دانشمند آفریقای جنوبی

دانشمند آفریقای جنوبی می گوید تمامی نشانه ها را داریم مبنی بر اینکه واکسن ها هنوز در محافظت از نوع شدید کووید اثربخشی دارند.

ادامه نظرات:

✅تا اواسط هفته آینده آزمایشات بیشتری انجام خواهد شد.

✅در موارد بستری از هر چهار نفر تنها یک نفر واکسینه می باشد.

سرپرست اداره کل بهداشت آفریقای جنوبی می گوید اوایل امروز پیامی دریافت کرده است مبنی بر اینکه سازمان بهداشت جهانی واریانت جدید شناسایی شده را به عنوان “نوع نگران کننده” معرفی خواهد کرد.

#Coronavirus

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews