داده های مسکن ایالات متحده در ارزیابی ماه آوریل کمتر از انتظارات

داده های مسکن ایالات

داده های مسکن ایالات متحده در ارزیابی ماه آوریل

شاخص مجوز ساخت و ساز که انتظارات برای آن عدد ۱.۷۷M بود به عدد ۱.۷۶M???? رسید.

دوره گذشته عدد ۱.۷۶M بوده است.

نوسازی نیز که پیش بینی برای آن عدد ۱.۷۱M بود به عدد ۱.۵۶۹M???? رسید.

دوره گذشته عدد ۱.۷۴M بوده است.

#US

 

فروش خانه جدید

فروش خانه جدید که به عنوان ” فروش املاک جدید ” نیز شناخته می‌شود ، یک شاخص پس رو اقتصادی است. که توسط اداره آمار و سرشماری ایالات متحده ماهانه منتشر می شود که میزان فروش خانه‌های نو را اندازه‌گیری می‌کند.
فروش خانه های جدید توسط سرمایه گذاران از نزدیک نظارت می‌شود. زیرا به عنوان یک شاخص تقاضای بازار املاک و مستغلات مشاهده می‌شود. و بنابراین، عاملی بر نرخ وام مسکن تاثیر می‌گذارد . این امر ناشی از عواملی چون درآمد خانوار ، بیکاری ، و نرخ بهره است.

اداره آمار و سرشماری ایالات متحده دو نسخه از معیار فروش خانه جدید را منتشر می‌کند. رقم تنظیم‌شده فصلی و رقم غیر تنظیم‌شده . رقم تنظیم‌شده ( که برای عوامل فصلی مثل آب و هوا ) تنظیم می‌شود .به عنوان گزارش سالانه نشان‌داده میشود. در حالی که رقم غیر تنظیم به صورت ماهانه نشان داده می‌شود . این ارقام برای مناطق مختلف و برای کل کشور ارائه شده‌است .
داده‌های فروش خانه جدید و دیگر معیارهای داخلی مانند میزان جذب، توسط شرکت کنندگان بازار تحت نظارت قرار می‌گیرند , چرا که تغییرات می‌تواند پیش‌بینی حرکات وسیع‌تر در اقتصاد مانند شروع یک بحران اقتصادی یا شروع بهبود اقتصادی باشد.

داده‌های مربوط به معیار فروش خانه جدید با انجام مصاحبه با سازندگان خانه و با نگاه به داده‌های نظرسنجی اداره سرشماری ایالات‌متحده آمریکا گردآوری شده‌است . به طور خاص , از داده‌ها در رابطه با مجوزهای ساختمانی صادر شده برای پروژه‌های ساختمانی جدید استفاده می‌کند. اگر یک سپرده برای خرید آن خانه پرداخت شود یا قرارداد خرید خانه در سال یا بعد از سال ساخت آن منعقد شده باشد یک خانه جدید در این معیار گنجانده می‌شود.

در این خبر داده های مسکن ایالات متحده در ارزیابی ماه آوریل را می خوانید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews