شاخص بخش خدماتی انگلستان در ارزیابی نهایی ماه می بالاتر از انتظارات

خدماتی انگلستان در ارزیابی

شاخص بخش خدماتی انگلستان در ارزیابی نهایی ماه می که پیش بینی برای شاخص مطابق با عدد قبلی ۶۱.۸ بود به عدد ۶۲.۹???? اصلاح شد.

موسسه IHS Markit می گوید ارائه دهندگان خدمات انگلستان با توجه به برداشتن محدودیت های مرتبط با پاندمی که منجر به رها سازی مصارف ذخیره شده تجاری و مصرف کننده شده، یکی از سریعترین رشد ها را در ماه می گزارش کرده اند.

#UK #PMI

 

نسخه مقدماتی شاخص مدیران خرید بخش خدماتی

تخمین اولیه اوضاع بخش خدمات یک کشور است.
جهت پیش بینی دقیق اطلاعات نهایی بخش خدماتی اندیکاتور PMI مورد استفاده قرار می گیرد.
داده های این شاخص بسیار مهم اقتصادی ماهانه توسط موسسه IHS Markit منتشر می شود.
این داده بر اساس نظرسنجی بیش از ۴۰۰ مدیر ارشد خرید انجام می شود. که شامل بخش‌های ارتباطات، حمل و‌نقل، مداخله کنندگان مالی، کسب و کارها، خدمات شخصی و… می شود.

این داده متغیر هایی همچون خروجی، سفارشات جدید، اشتغال و هزینه بخش های کلیدی را شامل می شود.
از آنجایی که این شاخص جز اندیکاتور های اولیه اقتصاد در هر ماه است، شواهدی از تغییر شرایط اقتصادی در آستانه آمار مقایسه ای دولت ارائه می کند که می تواند بر بازار ارز تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
این شاخص در برخی کشور ها مکمل بخش تولیدی است. و بدین معناست که داده های موسسه Markit می تواند ماهانه ۲/۳ فعالیت های اقتصادی را پوشش دهد.

بسته به ماهیت اقتصادی هر کشور سهم بخش خدماتی و تولیدی در اقتصاد آن می تواند تفاوت داشته باشد.
به طور مثال در انگلستان با توجه به خدمات محور بودن اقتصاد آن این داده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
عددی بالاتر از ۵۰ نشان از حرکت این بخش در قلمرو توسعه و رونق دارد. حال آنکه عددی پایین تر از آن نشان دهنده رکود در این بخش است.

 

در این خبر می خوانید شاخص بخش خدماتی انگلستان در ارزیابی نهایی ماه می که پیش بینی برای شاخص مطابق با عدد قبلی ۶۱.۸ بود به عدد ۶۲.۹???? اصلاح شد.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews