جهش جفت ارز دلار ین به اطراف ۱۳۰ پس از تأکید بانک مرکزی ژاپن بر حفظ سیاست های تسهیلی…

جهش جفت ارز دلار ین به اطراف ۱۳۰ پس از تأکید بانک مرکزی ژاپن بر حفظ سیاست های تسهیلی

بانک مرکزی سیاست پولی خود را بدون تغییر باقی گذاشت و مجدداً تأکید کرد که سیاست تسهیلی خود را حفظ خواهد کرد.
برخی تصورات وجود داشت که به دلیل نزول سریع ین فشار سیاست تسهیلی را کاهش دهد اما اینگونه نشد.

بانک مرکزی ژاپن می گوید:

⭕️ هر روز عملیات با نرخ ثابت را انجام خواهد داد.

⭕️پیشنهاد خرید اوراق JGB ده ساله در نرخ ۰.۲۵ را در هر روز کاری از طریق عملیات نرخ ثابت می دهد و بدین ترتیب هدف منحنی بازده ده ساله خود را حفظ می کند.

⭕️ در صورت لزوم سیاست‌های خود را بدون تردید با توجه به تأثیرات پاندمی تسهیل می کند، در حالی که در تلاش برای حفظ ثبات بازار و حمایت از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها است.

⭕️پیش بینی میانه خالص CPI برای سال مالی ۲۰۲۲ را به عدد ۱.۹٪ در برابر ۱.۱٪ ماه ژانویه افزایش داده است.

⭕️پیش بینی میانه خالص CPI برای سال مالی ۲۰۲۳ را در همان عدد ۱.۱٪ ماه ژانویه ثابت نگه داشته است.

#BOJ #JPY

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews