جمهوری‌خواهان سنا از برنامه پیشنهادی متقابل خود رونمایی کردند

جمهوری‌خواهان سنا

جمهوری‌خواهان سنا از برنامه پیشنهادی متقابل خود برای طرح زیر ساخت ها به ارزش ۹۲۸ میلیارد دلار رونمایی کردند.

✅این برنامه ۲۵۷ میلیارد دلار بیشتر از چیزی که جهت بودجه زیر ساخت برنامه ریزی شده بود را در برمی گیرد.

✅تمرکز جمهوری‌خواهان در این برنامه پیشنهادی بیشتر برروی جاده ها، پل ها و فرودگاه ها می باشد.

✅حدود ۵۰۶ میلیارد دلار نیز برای پروژه های بزرگ اختصاص داده شده است.

#US

 

جمهوری‌خواهان و دموکرات ها

رویکردها نشست جمهوری‌خواهان با دموکرات ها  برای بهبود اقتصاد  گاهی اوقات از هم دور به نظر می رسند و گاهی نظرات  آنان هم جهت با هم است.از منظر تاریخی ، احزاب دموکرات و جمهوری خواه، در نحوه برخورد با مسائل اقتصادی اختلاف زیادی داشته اند. میل حزب جمهوری خواه به سیاست های محدود دولت در اقتصاد است. این یعنی طرفداری از سیاست هایی که منافع تجاری از آسیب های زیست محیطی ، منافع اتحادیه کارگری ، مزایای مراقبت های بهداشتی و مزایای بازنشستگی را تامین کند. با توجه به این سوگیری، جمهوریخواهان تمایل دارند از صاحبان مشاغل و سرمایه داران سرمایه گذاری حمایت کنند.

در سمت مقابل  حزب دموکرات تمایل بیشتری برای دخالت دولت  در اقتصاددارد ، و این اعتقاد را دارد. این مداخله می تواند به صورت تخصیص مالیات برای حمایت از برنامه های اجتماعی صورت گیرد. مخالفان این حزب، غالباً رویکرد دموکراتیک در حاکمیت را “مالیات و هزینه” توصیف می کنند.

استدلال ما این است زمانی که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دموکرات  است اقتصاد، سریعتر رشد کرده است. در دوره ریاست جمهوری دموکرات ها اقتصاد سریعتر رشد می کند. نرخ بیکاری را کاهش میابد، اشتغال بیشتری ایجاد می کند. سود و سرمایه گذاری بیشتری در شرکت ها و سهام ها  صورت میگیرد.

در این خبر می خوانید جمهوری‌خواهان سنا از برنامه پیشنهادی متقابل خود برای طرح زیر ساخت ها به ارزش ۹۲۸ میلیارد دلار رونمایی کردند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews