شاخص تولید ناخالص داخلی انگلستان

کارخانه ای درلندن

شاخص تولید ناخالص داخلی انگلستان در ارزیابی ماهیانه دسامبر که انتظارات برای آن عدد ۱٪ بود به عدد ۱.۲٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۲.۶٪- بوده است.

در ارزیابی فصلی فصل چهارم نیز که پیش بینی برای شاخص  عدد ۰.۵٪ بود به عدد ۱٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۱۶٪ بوده است.

تولیدات کارخانه ای ماه دسامبر پایین تر از عدد ۰.۶٪ انتظارات به عدد ۰.۳٪ نزول کرد.

دوره گذشته شاخص تولید ناخالص داخلی انگلستان عدد ۰.۷٪ بوده است.

تولیدات صنعتی نیز پایین تر از عدد ۰.۵٪ انتظارات به عدد ۰.۲٪ رسید.

دوره قبل عدد ۰.۱٪- بوده است.

 

پوند به کدام جهت میرود؟

سیگنال جفت ارز GBP/JPY
سیگنال جفت ارز GBP/JPY

 

به طور کلی تولید ناخالص داخلی انگلستان در سال ۲۰۲۰ تا ۹.۹٪ کاهش داشته است که بیشترین نزول از سال ۱۷۰۹ ثبت شده است.

دادهGDP ماه دسامبر بعد از نزول در ماه نوامبر به دلیل اقدامات قفل زنی در ماه نشان از بازگشت نسبی داشته است.
همچنین در ارزیابی فصلی هم داده بهتر از انتظارات بوده که می تواند چشم انداز بهتری برای فصل چهارم ارائه کند با این حال شرایط کسب و کارها نسبت به سال گذشته کم تحرک تر به نظر می رسد.
ریسک های پیش رو کسب و کارها همچنان نگرانی های پس از برگزیت است گرچه روند واکسیناسیون تاکنون در انگلستان خوب پیش رفته است.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews