شاخص تولید ناخالص داخلی انگلستان پایین تر از انتظارات

شاخص تولید ناخالص داخلی انگلستان در ارزیابی ماه اکتبر که پیش بینی برای آن عدد ۰.۴٪ به عدد ۰.۱٪🔻 رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۶٪ بوده است.

شاخص تولیدات صنعتی که پیش بینی برای آن عدد ۰.۱٪ بود عدد ۰.۶٪-🔻 منتشر شد.

دوره گذشته عدد ۰.۴٪- بوده است.

شاخص تولیدات کارخانه ای نیز که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود عدد ۰٪🔻 پرینت شد.

دوره گذشته عدد ۰.۱٪- بوده است.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴

#UK #GDP #GBP

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews