شاخص بخش تولیدیPMI آلمان در ارزیابی مقدماتی ماه می کمتر از انتظارات

تولیدیPMI آلمان در

شاخص بخش تولیدیPMI آلمان در ارزیابی مقدماتی ماه می که انتظارات برای آن عدد ۶۶ بود به عدد ۶۴???? رسید.

دوره گذشته عدد ۶۶.۲ بوده است.

بخش خدماتی این شاخص که پیش بینی برای آن عدد ۵۲ بود به عدد ۵۲.۸???? رسید.

دوره گذشته عدد ۴۹.۹ بوده است.

موسسه Markit می گوید:
بازگشت به رشد در بخش خدمات منجر به فعالیت های کلی می شود اما تولیدات با اختلالات فزاینده ای در مشکلات تأمین مواجه هستند.

#Germany #PMI #EUR

 

شاخص تولید صنعتی

شاخص تولید صنعتی ( IPI ) یک شاخص اقتصادی ماهانه است که خروجی واقعی را در صنایع تولیدی، معدن، برق و گاز نسبت به سال پایه اندازه‌گیری می‌کند .

این گزارش در اواسط هر ماه توسط هیات مدیره فدرال رزرو ( FRB ) منتشر می‌شود. هیات مدیره فدرال رزرو همچنین بازبینی‌های قبلی را در پایان هر مارس منتشر می‌کند.

شاخص تولید صنعتی ( IPI ) سطوح تولید در بخش های تولید، معدن – شامل خدمات حفاری در میدان نفت و گاز، بخشهای برق و گاز را اندازه‌گیری می‌کند. همچنین استاندارد، برآورد میزان تولید را که می‌تواند به طور پایدار حفظ شود اندازه گیری می کند.

سطوح تولید و استاندارد صنعتی به عنوان یک سطح شاخص نسبت به سال پایه – در حال حاضر ۲۰۱۲ بیان می‌شوند. به عبارت دیگر آن‌ها حجم تولید مطلق یا مقادیر را بیان نمی‌کنند، اما درصد تغییر در تولید نسبت به سال ۲۰۱۲ می باشد.

داده‌های منبع متفاوت هستند. از جمله ورودی‌ و خروجی های فیزیکی که بر حجم فلزات اثر می گذارد. روش تنظیم‌شده بر تورم و در برخی موارد ساعتهایی که توسط کارگران تولید ثبت شده است. هیات مدیره فدرال رزرو این اطلاعات را از انجمن‌های صنعت و سازمان های دولتی به دست می‌آورد و آن‌ها را با استفاده از فیشر در یک شاخص جمع می‌کند.

 

 

در این خبر می خوانید شاخص بخش تولیدیPMI آلمان در ارزیابی مقدماتی ماه می که انتظارات برای آن عدد ۶۶ بود به عدد ۶۴???? رسید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews