شاخص بخش تولیدی PMI ناحیه یورو بالاتر از انتظارات

تولیدی PMI ناحیه یورو

شاخص بخش تولیدی PMI ناحیه یورو که انتظارات برای آن عدد ۵۷.۵ بود عدد ۵۸.۶🔺 منتشر شد.

دوره گذشته عدد ۵۸.۳ بوده است.

بخش خدمات شاخص نیز که پیش بینی برای آن عدد ۵۳.۶ بود به عدد ۵۶.۶🔺 رسید.

دوره گذشته عدد ۵۴.۶ بوده است.

موسسه Markit می گوید رشد اقتصادی سریعتر ناحیه یورو با فشار های تورمی بی سابقه و نگرانی های کووید خدشه دار شده است.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴

#EU #PMI


شاخص یورو به کدام جهت حرکت خواهد کرد؟

جفت ارز یورو- دلار
جفت ارز یورو- دلار

شاخص ISM Manufacturing چیست!؟

 این شاخص بر اساس نظر سنجی از مدیران خرید ۳۰۰ شرکت تولیدی به عنوان شاخص مهم و اصلی وضعیت اقتصادی ایالات متحده شناخته میشود.

شاخص مدیران خرید با نامPMIنیز شناخته میشود.و به دلیل اینکه توسط موسسه مدیریت تامین ISMانجام میشود با نام ISM Manufacturing PMI معرفی میشود.

شاخص تولید ISMوPMI تغییرات ماهانه سطح تولید در اقتصاد ایالات متحده را نشان میدهد.

این گزارش در اولین روز کاری هر ماه منتشر میشود. پس جز اولین داده های هر ماه است که فعالان اقتصادی از آن استفاده میکنند. علاوه بر PMIتولیدی، PMI خدماتی در سومین روز کاری ماه منتشر میشود.

در ایالات متحده داده های خدماتی نسبت به داده های تولیدی از اهمیت بالایی برای اقتصاددانان برخوردار است.

این در حالی است که در ناحیه یورو بخش تولیدی دارای اهمیت بیشتری است.

با زیر نظر گرفتن داده های شاخص تولید ISM، فعالان بازارهای مالی میتوانند شرایط اقتصادی را بهتر درک کنند. هنگامی که شاخص در حال افزایش باشد، بدین معناست که سود های شرکت ها بالا رفته و پیش بینی برای شاخص های سهام صعودی خواهد بود. و همچنین با افزایش این شاخص قیمت اوراق قرضه(به دلیل حساسیت اوراق به تورم) تحت فشار قرار میگیرد.

در این خبر می خوانید شاخص بخش تولیدی PMI ناحیه یورو که انتظارات برای آن عدد ۵۷.۵ بود عدد ۵۸.۶🔺 منتشر شد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews