تولیدات صنعتی ناحیه یورو در ارزیابی ماه ژانویه

تولیدات صنعتی ناحیه یورو در ارزیابی ماه ژانویه

 

تولیدات صنعتی ناحیه یورو در ارزیابی ماه ژانویه که انتظارات بازار برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۸٪ :small_red_triangle:رسید.

دوره گذشته تولیدات صنعتی ناحیه یورو عدد ۱.۶٪- بوده است.

 


یورو به کدام جهت خواهد رفت؟


 

 

شاخص تولید صنعتی

شاخص تولید صنعتی ( IPI ) یک شاخص اقتصادی ماهانه است که خروجی واقعی را در صنایع تولیدی، معدن، برق و گاز نسبت به سال پایه اندازه‌گیری می‌کند .

این گزارش در اواسط هر ماه توسط هیات مدیره فدرال رزرو ( FRB ) منتشر می‌شود. هیات مدیره فدرال رزرو همچنین بازبینی‌های قبلی را در پایان هر مارس منتشر می‌کند.

شاخص تولید صنعتی ( IPI ) سطوح تولید در بخش های تولید، معدن – شامل خدمات حفاری در میدان نفت و گاز، بخشهای برق و گاز را اندازه‌گیری می‌کند. همچنین استاندارد، برآورد میزان تولید را که می‌تواند به طور پایدار حفظ شود اندازه گیری می کند.

سطوح تولید و استاندارد صنعتی به عنوان یک سطح شاخص نسبت به سال پایه – در حال حاضر ۲۰۱۲ بیان می‌شوند. به عبارت دیگر آن‌ها حجم تولید مطلق یا مقادیر را بیان نمی‌کنند، اما درصد تغییر در تولید نسبت به سال ۲۰۱۲ می باشد.

داده‌های منبع متفاوت هستند، از جمله ورودی‌ و خروجی های فیزیکی که بر حجم فلزات اثر می گذارد. روش تنظیم‌شده بر تورم و در برخی موارد ساعتهایی که توسط کارگران تولید ثبت شده است. هیات مدیره فدرال رزرو این اطلاعات را از انجمن‌های صنعت و سازمان های دولتی به دست می‌آورد و آن‌ها را با استفاده از فیشر در یک شاخص جمع می‌کند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews