شاخص تولیدات صنعتی آلمان در ارزیابی ماه آوریل کمتر از انتظارات

تولیدات صنعتی آلمان در

شاخص تولیدات صنعتی آلمان در ارزیابی ماه آوریل که انتظارات برای آن عدد ۰.۴٪ بود به عدد ۱٪- رسید.

دوره گذشته عدد ۲.۲٪ بوده است.

✅این داده کمی زودتر از سوی بلومبرگ منتشر شد و به طور کلی وضعیت مشابهی با شاخص سفارشات کارخانه ای این کشور دارد.
داده ای پایین تر از انتظارات که در مقایسه با داده های بخش تولیدیPMI نشان از ضعف در ماه آوریل دارد.

شاید داده امروز نشانه گر این باشد که هنوز برخی سستی وجود دارد و شرایط تقاضا کاملا قوی نیست.

با این حال چشم انداز بخش تولیدی برای فصل تابستان اهمیت بیشتری دارد و اگر شرایط فعلی به چشم انداز نیمه دوم سال جاری سرازیر شود در این صورت می تواند یک عامل نگرانی باشد.

#Germany

 

 

شاخص تولیدات صنعتی IPI:

گزارش  تولیدات صنعتی آلمان بصورت ماهانه منتشر میشود و میزان تولیدات صنایع، معادن(خدمات حفاری در میادین گاز و نفت) و تولیدات برق و گاز را نسبت به سال پایه(سال ۲۰۱۲) اندازه گیری میکند.
انجمن های صنعتی و سازمان های دولتی با استفاده از فرمول هایی این شاخص را ارائه میدهد.
داده های صنعتی برای مدیران تولید و سرمایه گذاران بسیار مفید است.

این شاخص سلامت اقتصاد را نشان میدهد. اما نباید معیاری برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شود( چرا که بخشIPI ارزش افزوده را در بخش خرده فروشی در نظر نمیگیرد). پس توجه به این نکته مهم است که این شاخص سهم پایینی در رشد اقتصاد دارد.

در عین حال سرمایه گذاران میتوانند در زمان رکود و یا رونق اقتصادی از این داده سرنخی را دریافت کنند.

 

 

در این خبر می خوانید شاخص تولیدات صنعتی آلمان در ارزیابی ماه آوریل که انتظارات برای آن عدد ۰.۴٪ بود به عدد ۱٪- رسید.

این داده کمی زودتر از سوی بلومبرگ منتشر شد و به طور کلی وضعیت مشابهی با شاخص سفارشات کارخانه ای این کشور دارد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews