شاخص تورمی هزینه مصرف کننده ایالات متحده مطابق انتظارات

شاخص تورمی هزینه مصرف کننده ایالات متحده

شاخص تورمی هزینه مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه فوریه که انتظارات کلی بازار برای آن عدد ۰.۴٪ بود به عدد ۰.۴٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۳٪ بوده است.

خالص این شاخص نیز که پیش بینی ها برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۱٪???? رسید.

دوره گذشته عدد ۰٪ بوده است.

خالص هزینه مصرف کننده در هر دو ارزیابی ماهیانه و سالیانه فوریه ۰.۱٪ پایین تر از انتظارات بود اما شاخص اصلی هم راستا با انتظارات عمل کرد.
امشب گزارش حراج اوراق قرضه ده ساله ایالات متحده می تواند مورد توجه معامله گران بازار اوراق باشد.


دلار آمریکا به کدام جهت خواهد رفت؟


شاخص سنتیمنت مصرف کننده

به طور کلی این شاخص اندیکاتوری است که احساس خوشبینانه مصرف کننده را نسبت به اوضاع مالی و وضعیت اقتصادی سنجش می کند.

در ایالات متحده هزینه های مصرف کننده اکثریت خروجی اقتصاد را تشکیل می دهد. که توسط تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود.

به شکل کلی اگر مصرف کننده نسبت به آینده خوشبین باشد احتمالاً خریدهای بیشتری انجام می دهد که این موجب تقویت اقتصاد می شود.

در نقطه مقابل اگر نگرانی وجود داشته باشد مردم روی به پس انداز کردن می آورند و خرید های کمتری انجام می دهند.

سنتیمنت منفی تقاضا را برای کالا و خدمات تضعیف می کند و بر سرمایه گذاری شرکتی، بازار سهام و فرصت های شغلی تاثیر می گذارد.

نکته قابل توجه دیگر این است که خوشبینی مفرط نیز در عین حال برای اقتصاد فاکتور منفی تلقی می شود. چرا که وقتی مردم بیشتر خرید می کنند این می تواند باعث افزایش چشمگیر قیمت ها شود. در نهایت برای کنترل تورم بانک های مرکزی نرخ های بهره را افزایش می‌دهند. که در نتیجه افزایش هزینه وام گرفتن سبب می شود تا رشد اقتصادی کند شود و بر صادرات اثر بگذارد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews