توافق بر سر کمکهای مقابله با کووید 19 در ایالات متحده حاصل شده است

رهبر اکثریت مجلس نمایندگان ایالات متحده هویر

توافق بر سر کمکهای مقابله با کووید 19 در ایالات متحده حاصل شده است

رهبر اکثریت مجلس نمایندگان ایالات متحده هویر به نقل از نانسی پلوسی می گوید:

پیشرفت در راستای قانونگذاری توافق بر سر کمکهای مقابله با کووید حاصل شده است

و امیدوار است تا چند ساعت دیگر توافق حاصل شود.

 

شاخص های سهام نیویورک به کدام جهت حرکت خواهند کرد؟

تاثیر کمکهای مقابله با کووید بر سهام داوجونز

بسته محرک چیست؟

اقدامی است که دولت برای تحریک اقتصاد ضعیف فراخوانی می کند. هدف از یک بسته محرک نیرو بخشیدن به اقتصاد و جلوگیری از رکود اقتصادی است. همراه با افزایش اشتغال و هزینه مصرف کننده.  مداخله دولت می تواند تأثیر رکود اقتصادی را کاهش دهد.  عنوان مثال ، یک محرک ، یا افزایش هزینه های دولت ، می تواند هزینه های خصوصی را جبران کند. در نتیجه تقاضای کل را افزایش داده و شکاف تولید را در اقتصاد کاهش دهد.

محرک پولی شامل کاهش نرخ بهره برای تحریک اقتصاد است. وقتی نرخ بهره کاهش می یابد، با کاهش هزینه وام ، انگیزه بیشتری برای وام گرفتن مردم وجود دارد. وقتی افراد و مشاغل بیشتر وام می گیرند ، پول بیشتری در گردش است. انگیزه کمتری برای پس انداز و انگیزه بیشتری برای هزینه وجود دارد. کاهش نرخ بهره همچنین می تواند نرخ ارز یک کشور را تضعیف کرده و در نتیجه صادرات را تقویت کند.  وقتی صادرات افزایش می یابد، پول بیشتری وارد اقتصاد می شود و باعث تشویق هزینه ها و تحریک اقتصاد می شود.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews