شاخص تغییرات بیکاری انگلستان

شاخص تغییرات بیکاری انگلستان

شاخص تغییرات بیکاری انگلستان در ارزیابی ماه ژانویه که انتظارات بازار برای آن عدد۳۵K بود به عدد ۲۰K- رسید.

دوره گذشته عدد۷K بوده است.

نرخ بیکاری در ارزیابی سه ماهه منتهی به دسامبر مطابق انتظارات به عدد ۵.۱٪ رسید.
شاخص متوسط دستمزد ساعتی همراه مزایا در ارزیابی سه ماهه منتهی به دسامبر بهتر از عدد ۴.۲٪ انتظارات به عدد ۴.۷٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۳.۷٪ بوده است.

همین شاخص بدون مزایا کمی بهتر از عدد ۴٪ انتظارات به عدد ۴.۱٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۳.۶٪ بوده است.

با توجه به تحت تاثیر قرار گرفتن داده های اشتغال از برنامه مرخصی کاری که حداقل تا ماه آوریل ادامه خواهد داشت خیلی نمی شود به این داده استناد کرد.


پوند انگلستان به کدام جهت خواهد رفت؟


نرخ بیکاری چیست؟

نرخ بیکاری ، درصد نیروی بی‌کار را نشان میدهد . این یک شاخص پس رو است ، به این معنی که به طور کلی در پی تغییر شرایط اقتصادی ، به جای پیش‌بینی شرایط اقتصادی ، بالا و پایین می‌رود . هنگامی که اقتصاد به شکل رکود درآمد و تعداد مشاغل کاهش یابد، انتظار می‌رود نرخ بیکاری بالا رود . درصورتی که اقتصاد با نرخ سالم رشد می‌کند و مشاغل نسبتا ً فراوان هستند ، انتظار می‌رود که این شاخص سقوط کند.
محاسبه نرخ بیکاری
نرخ رسمی بیکاری زیر ۳ سال در نظر گرفته می‌شود . این سازمان افراد بی‌کار را به عنوان افرادی تعریف می‌کند که حاضر و در دسترس هستند و فعالانه در عرض چهار هفته گذشته به دنبال کار می گردند.
برای محاسبه نرخ بیکاری ، تعداد افراد بی‌کار به تعداد افراد شاغل (نیروی کار) تقسیم می‌شود که از همه افراد شاغل و بی‌کار تشکیل شده‌است. نسبت به عنوان درصد بیان می‌شود.
بسیاری از افرادی که دوست دارند کار کنند اما نمی‌توانند ( به دلیل معلولیت جسمانی ) پس از جستجوی کار ، دلسرد شوندبی‌کار در نظر گرفته نمی‌شوند، چون آن‌ها هم استخدام نمی‌شوند. آن‌ها به عنوان خارج از نیروی کار طبقه‌بندی می‌شوند. منتقدان این رویکرد را به عنوان تصویری منصفانه از نیروی کار می‌دانند.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews