• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • تستیفای رئیس فدرال رزرو در مقابل کمیته مالی مجلس نمایندگان: واضح است که اقتصاد ما متمرکز تر شده است….

تستیفای رئیس فدرال رزرو در مقابل کمیته مالی مجلس نمایندگان: واضح است که اقتصاد ما متمرکز تر شده است….

تستیفای رئیس فدرال رزرو در مقابل کمیته مالی مجلس نمایندگان: واضح است که اقتصاد ما متمرکز تر شده است.

⭕️با بازگشت اقتصاد به حالت عادی، ما انتظار داریم که حاشیه سود نیز عادی شود.

⭕️ فدرال رزرو بدون قید و شرط متعهد به مبارزه با تورم است.

⭕️ بازار کار به طور ناپایدار داغ است.

⭕️کاهش تورم بدون تأثیر بر بازار کار به طور قابل توجهی چالش برانگیزتر است.

⭕️اثرات کوچک شدن ترازنامه در مقایسه با تأثیر افزایش نرخ بهره، جزئی خواهد بود.

⭕️ایالات متحده اقتصاد بسیار قوی و بهبود یافته ای دارد.

⭕️ما از ابزارهای خود برای تأثیرگذاری بر تقاضا استفاده می کنیم.

⭕️تورم ایالات متحده پیامد تقاضای بسیار قوی است.

پاول: چالش اکنون این است که ما در حال تشدید سیاست ها هستیم که باید رشد را کاهش دهد.

⭕️ ما ابزار دقیقی نداریم.

⭕️بازار کار بیش از حد گرم شده است.

⭕️ریسک افزایش بیکاری وجود دارد، اما به یاد داشته باشید که این از یک سطح پایین تاریخی است.

⭕️با بهره مندی از دید آینده، فدرال رزرو تورم را دست کم گرفت.

⭕️وقتی دیدیم که تورم سمت عرضه کاهش نیافته، فدرال رزرو چرخید.

⭕️ هدف ما دستیابی به یک فرود نرم است.

⭕️مسیر انجام آن بسیار چالش برانگیز شده است.

⭕️این مسیر به دلیل قیمت مواد غذایی و سوخت، چالش برانگیزتر شده است.

#FED #USD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews