فعال کردن ترمز هوایی اضطراری

فن در لین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد فعال کردن ترمز هوایی اضطراری را جهت توقف سفر از جنوب آفریقا به دلیل واریانت جدید ارائه خواهد داد.

#EU #Coronavirus

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews