تراز تجاری (BOT) چیست؟

تراز تجاری (BOT) تفاوت بین ارزش کلیه کالاها و خدمات صادر شده یک کشور با کالاها و خدمات وارد شده به کشور برای یک دوره معین است. تراز تجاری بزرگترین مولفه تراز پرداخت یک کشور (BOP) است. گاهی اوقات تراز تجاری بین کالاهای یک کشور و تراز تجاری بین خدمات همان کشور به صورت مجزا و مستقل از هم ثبت می شوند.تراز تجاری همچنین با عناوین همچون تراز تجاری بین المللی ، تراز بازرگانی یا خالص صادرات نیز نام برده می شود.

لغات کلیدی

_تراز تجاری (BOT) تفاوت بین ارزش واردات و صادرات یک کشور برای یک دوره معین است و همچنین تراز تجاری بزرگترین مولفه تراز پرداخت های یک کشور (BOP) است.
_کشوری که وارداتش بیشتر باشد یعنی بیش از کالای صادراتی خود از نظر ارزش کالا و خدمات وارد کند، کسری تجاری برای آن کشور ثبت می شود. در حالی که کشوری که صادرات آن بیشتر باشد یعنی بیش از کالاهای وارداتی  کالا و خدمات صادر می کند، مازاد تجاری برای آن کشور ثبت می شود.
_در سال 2019 آلمان بیشترین مازاد تجاری را داشت. پس از آن ژاپن و چین قرار داشتند در حالی که ایالات متحده اگرچه بیشترین کسری تجاری را داشت، حتی با وجود ادامه جنگ تجاری با چین، انگلیس و برزیل را شکست داد.

تراز تجاری (BOT)


فرمول محاسبه BOT را می توان با تفاضل مقدار کل صادرات از ارزش کل واردات یک کشور محاسبه کرد. اقتصاددانان از BOT برای اندازه گیری قدرت نسبی اقتصاد یک کشور استفاده می کنند. کشوری که از نظر ارزش کالاها و خدمات واردات بیشتری وارد کشور کند، دارای کسری تجاری یا تراز تجاری منفی می شود. برعکس، کشوری که صادرات بیشتری نسبت به خدمات و کالاهای وارداتی صادر می کند، دارای مازاد تجاری یا تراز تجاری مثبت است.


کشورهایی هستند که احتمال بوجود آمدن صد درصدی کسری تجاری در آنها وجود دارد. به عنوان مثال، کسری تجاری اتفاق تازه ای در ایالات متحده نیست. در واقع، این کشور از دهه 1970 به طور مداوم کسری تجاری داشته است. در طول قرن نوزدهم ، این کشور دارای کسری تجاری نیز بود. (بین سالهای 1800 و 1870 ایالات متحده به جز سه سال کسری تجاری داشت).

بلعکس ، مازاد تجاری چین حتی با کاهش همه گیر جهانی نیز افزایش یافته است. در ژوئیه سال 2020 چین 110 میلیارد دلار تجارت مازاد کالای تولیدی را از 230میلیارد دلار صادرات بدست آورد. بنابراین با یک حساب سرانگشتی صادرات کالاهای تولید شده به ارزش 2دلار برای هر کالای وارداتی را میتوان در نظر گرفت.

 

آیا کسری تجاری شاخص مناسبی است؟


مازاد یا کسری تجاری همیشه شاخص مناسبی برای سلامت اقتصاد نیست. و باید در چهارچوب چرخه تجارت و سایر شاخص های اقتصادی بررسی شود. به عنوان مثال، در رکود اقتصادی، دولتمردان ترجیح می دهند برای ایجاد شغل و رشد اقتصاد، صادرات بیشتری انجام دهند. همچنین در زمان گسترش اقتصادی، دولتمردان ترجیح می دهند برای تقویت رقابت قیمت، واردات بیشتری انجام دهند. چون با این کار تورم کنترل و محدود می شود.


در سال 2019 آلمان بیشترین مازاد تجاری را در طول تراز حساب جاری داشته است. از نظر بیشترین مازاد تجاری ژاپن در رده دوم و چین در رده سوم قرار داشت. در حالی که ایالات متحده، حتی با وجود ادامه جنگ تجاری با چین, با انگلیس و برزیل که در رده های دوم و سوم قراردارند، بیشترین کسری تجاری را داشتند.

محاسبه تراز تجاری (BOT)


به عنوان مثال ، ایالات متحده 239میلیارد دلار کالا و خدمات در آگوست سال 2020 وارد کرد. اما فقط 171.9 میلیارد دلار کالا و خدمات به کشورهای دیگر صادر کرد. بنابراین ،در ماه آگوست، ایالات متحده تراز تجاری با –67.1میلیارد دلار یا 67.1میلیارد دلار کسری تجاری داشت.


لازم به ذکر است که کشوری با کسری تجاری بزرگ برای پرداخت کالاها و خدمات خود وام می گیرد. در حالی که کشوری با مازاد تجاری زیاد به کشورهای با کسری بودجه وام می دهد. در برخی موارد ، تراز تجاری ممکن است با ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور مرتبط باشد. زیرا منعکس کننده میزان سرمایه گذاری خارجی در آن کشور است. اقلام بدهی شامل واردات، کمک های خارجی ،هزینه های داخلی در خارج از کشور و سرمایه گذاری های داخلی در خارج از کشور می باشد.

اقلام اعتباری شامل صادرات، هزینه های خارجی در اقتصاد داخلی و سرمایه گذاری های خارجی در اقتصاد داخلی می باشد. اقتصاددانان از تفاضل اقلام اعتباری از اقلام بدهی، در طی یک ماه یا یک سال کسری تجاری یا مازاد تجاری یک کشور را محاسبه می کنند.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews