تراز تجاری آلمان در ارزیابی ماه اکتبر کمتر از انتظارات

تراز تجاری آلمان در ارزیابی ماه اکتبر که پیش بینی برای آن عدد ۱۲.۹ میلیارد یورو بود به عدد ۱۲.۵🔻 میلیارد یورو رسید.

دوره گذشته عدد ۱۳.۲ میلیارد یورو بوده است.

تغییرات ماهانه صادرات که پیش بینی برای آن عدد ۰.۸٪ بود عدد ۴.۱٪🔺 پرینت شد.

دوره گذشته عدد ۰.۷٪- بوده است.

تغییرات ماهانه واردات که انتظارات برای آن عدد ۰.۳٪ بود عدد ۵٪🔺 منتشر شد.

دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است.

📃مازاد تجاری کمی کمتر بوده است در این ماه زیرا صادرات تا ۴.۱٪ رشد داشته در حالیکه واردات تا ۵٪ با افزایش همراه بوده است.
شرایط تجاری آلمان در یک روند به دلیل ریکاوری اقتصاد بهبود یافته است.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴

#Germany

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews