نات: تاخیر در بودجه ریکاوری ناحیه یورو اخبار ناخوشایندی خواهد بود.

تاخیر در بودجه ریکاوری

عضو بانک مرکزی اروپا نات:

✅ تاخیر در بودجه ریکاوری ناحیه یورو اخبار ناخوشایندی خواهد بود.

✅ به اندازه کافی انتشار اوراق خالص وجود دارد بنابراین بانک مرکزی می تواند به برنامه خود ادامه دهد.

✅ انتظار دارم مشکلات تنظیمی مربوط به بودجه ناحیه یورو حل و فصل شود.

✅ باید از انقباض زود هنگام شرایط مالی خودداری کنیم.

✅ درصورتی که سرریزی وجود داشته باشد پیش بارگذاری خریدهای اوراق قرضه مشکلی ندارد.

 

بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا یا همانECB بانک مرکزی منطقه یورو است. این بانک مرکزی سیاست های پولی ناحیه یورو را تنظیم می کند. که شامل تعیین نرخ بهره و سیاست های انقباضی و انبساطی می باشد. این بانک مرکزی به طور کلی هدف دستیابی به ثبات قیمتی را با توجه به تورم پایین دنبال می کند.

تاخیر در بودجه ریکاوری ناحیه یورو بحثی است که این روزها مطرح شده است

بانک مرکزی اروپا در نشست قبلی خود نرخ های بهره را در همان عدد ۰٪ ثابت نگه داشت. و سیاست های پولی خود را نیز تغییر نداد.اما به طور کلی این بانک نگرانی هایی در ارتباط با عدم رشد تورم دارد. و می گویند افزایش تورم ماه ژانویه ناشی از تلاقی فاکتور ها بوده و موقتی است. تاخیر در بودجه ریکاوری ناحیه یورو بحثی است که این روزها مطرح شده است

بانک مرکزی اروپا همچنین نگران تقویت بیش از حد یورو در برابر دلار است. که این تقویت می تواند برای صادرات و فشار های قیمتی مورد نظر بد باشد.

ساختار بانک مرکزی اروپا به گونه ای است که این اجازه را با آنها نمی دهد تا با تامین مالی بیشتر بتوانند کاری کنند تا منجر به رشد اقتصادی فراتر از ایالات متحده شود. و به همین دلیل همواره نگرانی هایی نسبت به پایین بودن تورم در این ناحیه وجود دارد.

معاون بانک مرکزی اروپا پیشتر بر حفظ حمایت های پولی و مالی تاکید کرده بود و حتی اشاره داشت که در صورت لزوم بسته اضطراری خرید های همه گیری را برای برخی نواحی حتی می توان افزایش داد. تاخیر در بودجه ریکاوری ناحیه یورو بحثی است که این روزها مطرح شده است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews