بیانیه بوریس جانسن

نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن

به گزارش بلومبرگ نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن

قرار است روز ۲۲ فوریه بیانیه بوریس جانسن در ارتباط با برنامه خروج از اقدامات تعطیلیمنتشر شود.

 

پوند انگلستان به کدام جهت حرکت خواهد کرد؟

 

تاثیرات اقدامات قرنطینه ایی بر اقتصاد انگلستان:

بحران کویید 19 از جهاتی برای انگلستان نسبت به سایر اقتصاد های بزرگ متفاوت است.اول اینکه بر خلاف کشورهایی مثل آلمان، فرانسه و ایتالیا، بانک مرکزی خودش را دارد.

به دلیل خروج انگلستان از اتحادیه اروپا سیاست های نخست وزیر انگلستان وسیاست های بانکی انگلستان دستخوش تغییرات شده. در شروع بحران کرونا ویروس انگلستان در حال مذاکرات مجدد با اتحاده اروپا بود.

انگلستان در بیانیه بوریس جانسن که در بهار سال 2020 منتشر شد و به تصویب رسید، اغلام شد هیچ مستاجر تجاری نمتواند از طرف موجر از واحد تجاری اخراج شود.

در مورد سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان باید گفت این بانک از تمامی ابزار خود برای حمایت از اقتصاد استفاده کرده است.بانک انگلستان نرخ بهره خود را دوبرابر کاهش داد. در یازرهم مارس 2020 بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را از 0.75% به 0.25% کاهش داد. و در نوزده مارس نرخ بهرع را به 0.1% کاهش داد.

در همان ماه بانک مرکزی انگلستان برنامه تسهیلیCTFR را مجددا به کار گرفت.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews