• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • به گفته دو منبع نشست کمیته فنی اوپک پلاس JTC بدون انجام هیچ گونه تجدید نظر در پیش بینی رشد تقاضای نفت پایان یافته است.

به گفته دو منبع نشست کمیته فنی اوپک پلاس JTC بدون انجام هیچ گونه تجدید نظر در پیش بینی رشد تقاضای نفت پایان یافته است.

به گفته دو منبع نشست کمیته فنی اوپک پلاس JTC بدون انجام هیچ گونه تجدید نظر در پیش بینی رشد تقاضای نفت پایان یافته است.

#Oil #OOTT

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews