• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • به گزارش پولیتیکو اتحادیه اروپا انتظار دارد دور بعدی (ششمین) بسته تحریمی روسیه به زودی به کشورهای اتحادیه اروپا ارائه شود…

به گزارش پولیتیکو اتحادیه اروپا انتظار دارد دور بعدی (ششمین) بسته تحریمی روسیه به زودی به کشورهای اتحادیه اروپا ارائه شود…

به گزارش پولیتیکو اتحادیه اروپا انتظار دارد دور بعدی (ششمین) بسته تحریمی روسیه به زودی به کشورهای اتحادیه اروپا ارائه شود.

⭕️ پس از آن سفرای اتحادیه اروپا می توانند در طول هفته درباره آن بحث کنند و احتمالا تا جمعه آن را تصویب کنند.

#Geopolitics #RUB #EUR

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews