• صفحه نخست
  • مقالات
  • به گزارش بلومبرگ در صورتی که انگلستان پروتکل ایرلند شمالی را لغو کند اتحادیه اروپا آماده است تا توافق تجاری را به حالت تعلیق درآورد

به گزارش بلومبرگ در صورتی که انگلستان پروتکل ایرلند شمالی را لغو کند اتحادیه اروپا آماده است تا توافق تجاری را به حالت تعلیق درآورد

به گزارش بلومبرگ در صورتی که انگلستان پروتکل ایرلند شمالی را لغو کند اتحادیه اروپا آماده است تا توافق تجاری را به حالت تعلیق درآورد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews