بهبود سنتیمنت مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ارزیابی مقدماتی ماه دسامبر…

سنتیمنت مصرف کننده دانشگاه

شاخص سنتیمنت مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ارزیابی مقدماتی ماه دسامبر که انتظارات برای آن عدد ۶۷.۹ بود به عدد ۷۰.۴🔺 رسید.

دوره گذشته عدد ۶۷.۴ بوده است.

انتظارات تورمی یک ساله عدد ۴.۹٪ منتشر شد.

دوره گذشته عدد ۴.۹٪ بوده است.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴

#USD

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews