بهبود سنتیمنت مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ارزیابی ماه آوریل…

شاخص سنتیمنت مصرف کننده دانشگاه میشیگان ارزیابی مقدماتی ماه آوریل

عدد واقعی ۶۵.۷🔺

عدد مورد انتظار ۵۹.۱

عدد قبلی ۵۹.۴

انتظارات تورمی یک ساله ۵.۴٪

عدد قبلی ۵.۴٪ بوده است.

📃 باتوجه به نگرانی های اخیر نسبت به چشم انداز رشد اقتصادی این عدد سنتیمنت مصرف کننده که غلبه بزرگی بر بیشینه انتظارات محسوب می شود در کنار اینکه عدد تورمی هم با افزایش بیشتری همراه نبوده می تواند نگرانی ها نسبت به رکود تورمی را کاهش دهد.

#USD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews