گزارش واشینگتن پست از پیش نویس اولیه بسته پیشنهادی کاخ سفید

بسته پیشنهادی کاخ سفید

گزارش واشینگتن پست از پیش نویس اولیه بسته پیشنهادی کاخ سفید

به گزارش واشینگتن پست پیش نویس اولیه بسته پیشنهادی کاخ سفید در ارتباط با زیر ساختها. شامل سه تریلیون دلار هزینه های مصرفی و یک تریلیون دلار افزایش مالیات می شود.

اما انتظار می رود. که این هفته کاخ سفید برای چهار تریلیون دلار به عنوان مصارف و ۳.۵ تریلیون دلار افزایش مالیات تلاش کند.


شاخص دلار امریکا به کدام جهت خواهد رفت؟

سیگنال دلار فرانک


 بسته محرک جو‌بایدن چیست؟

بسته محرکاز اقدامی است که دولت برای تحریک اقتصاد ضعیف فراخوانی می کند. هدف از یک بسته محرک نیرو بخشیدن به اقتصاد و جلوگیری از رکود اقتصادی است. همراه با افزایش اشتغال و هزینه مصرف کننده.  مداخله دولت می تواند تأثیر رکود اقتصادی را کاهش دهد.  عنوان مثال ، یک محرک ، یا افزایش هزینه های دولت ، می تواند هزینه های خصوصی را جبران کند. در نتیجه تقاضای کل را افزایش داده و شکاف تولید را در اقتصاد کاهش دهد.

محرک پولی شامل کاهش نرخ بهره برای تحریک اقتصاد است. وقتی نرخ بهره کاهش می یابد ، با کاهش هزینه وام ، انگیزه بیشتری برای وام گرفتن مردم وجود دارد. وقتی افراد و مشاغل بیشتر وام می گیرند ، پول بیشتری در گردش است. انگیزه کمتری برای پس انداز و انگیزه بیشتری برای هزینه وجود دارد. کاهش نرخ بهره همچنین می تواند نرخ ارز یک کشور را تضعیف کرده و در نتیجه صادرات را تقویت کند وقتی صادرات افزایش می یابد، پول بیشتری وارد اقتصاد می شود و باعث تشویق هزینه ها و تحریک اقتصاد می شود.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews