خرید های تحت برنامهPEPP بانک مرکزی اروپا به ۱۴ میلیارد یورو رسید

برنامهPEPP بانک مرکزی اروپا

خرید های تحت برنامهPEPP بانک مرکزی اروپا این هفته به ۱۴ میلیارد یورو در مقایسه با ۱۱.۸۹۸ میلیارد یورو هفته گذشته رسید.

 

هفته گذشته کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا تذکر داده بود که ارقام امروز رشد بزرگی را نشان نخواهند داد و بر همین اساس بازار واکنشی به این گزارش نشان نداد.

 

اما داده های هفته آینده می تواند حائز اهمیت باشد.


یورو به کدام جهت خواهد رفت؟


 

بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا یا همانECB بانک مرکزی منطقه یورو است. این بانک مرکزی سیاست های پولی ناحیه یورو را تنظیم می کند. که شامل تعیین نرخ بهره و سیاست های انقباضی و انبساطی می باشد. این بانک مرکزی به طور کلی هدف دستیابی به ثبات قیمتی را با توجه به تورم پایین دنبال می کند.

بانک مرکزی اروپا در نشست قبلی خود نرخ های بهره را در همان عدد ۰٪ ثابت نگه داشت. و سیاست های پولی خود را نیز تغییر نداد.اما به طور کلی این بانک نگرانی هایی در ارتباط با عدم رشد تورم دارد. و می گویند افزایش تورم ماه ژانویه ناشی از تلاقی فاکتور ها بوده و موقتی است.

بانک مرکزی اروپا همچنین نگران تقویت بیش از حد یورو در برابر دلار است. که این تقویت می تواند برای صادرات و فشار های قیمتی مورد نظر بد باشد.

ساختار بانک مرکزی اروپا به گونه ای است که این اجازه را با آنها نمی دهد تا با تامین مالی بیشتر بتوانند کاری کنند تا منجر به رشد اقتصادی فراتر از ایالات متحده شود. و به همین دلیل همواره نگرانی هایی نسبت به پایین بودن تورم در این ناحیه وجود دارد.

 

معاون بانک مرکزی اروپا پیشتر بر حفظ حمایت های پولی و مالی تاکید کرده بود و حتی اشاره داشت که در صورت لزوم بسته اضطراری خرید های همه گیری را برای برخی نواحی حتی می توان افزایش داد.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews