برنامه‌ریز دولتی چین: قیمت‌های کالاها را کنترل خواهیم کرد…

برنامه‌ریز دولتی چین: قیمت‌های کالاها را کنترل خواهیم کرد،همچنین وعده اقدامات حمایتی برای بخش های خاص را می دهیم.

✅خواستار اجرای سیاست های حمایتی در بخش های پذیرایی و خرده فروشی است.

✅خواستار انجام اقدامات مؤثر به موقع جهت حفظ عملیات اقتصادی در محدوده منطقی می باشد.

✅روند قیمت کالاها را به دقت زیر نظر خواهد داشت.

✅روند نزولی تورم تولیدکننده علیرغم افزایش شرایط نامطمئن تغییری نخواهد کرد.

#China

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews