• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • بدنه مهندسی آلمانVDMA: ریسک واقعی است که ما به سمت یک رژیم کم عرضه و بنابراین یک رژیم جیره بندی می رویم

بدنه مهندسی آلمانVDMA: ریسک واقعی است که ما به سمت یک رژیم کم عرضه و بنابراین یک رژیم جیره بندی می رویم

بدنه مهندسی آلمانVDMA: ریسک واقعی است که ما به سمت یک رژیم کم عرضه و بنابراین یک رژیم جیره بندی می رویم.

 

⭕️تنظیم کننده شبکه آلمان نیز می گوید شرکت ها و مصرف کنندگان باید خود را برای افزایش قابل توجه هزینه های گاز آماده کنند.

 

 

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews