شاخص بخش خدماتی PMI فرانسه بالاتر از انتظارات

بخش خدماتی PMI فرانسه

شاخص بخش خدماتی PMI فرانسه در ارزیابی مقدماتی ماه نوامبر که پیش بینی برای آن عدد ۵۵.۶ بود عدد ۵۸.۲🔺 منتشر شد.

دوره گذشته عدد ۵۶.۶ بوده است.

بخش تولیدی شاخص نیز که انتظارات برای آن عدد ۵۳.۱ بود عدد ۵۴.۶🔺 پرینت شد.

دوره گذشته عدد ۵۳.۶ بوده است.

موسسه IHS Markit می گوید ضعف در تولید فرانسه با رشد شدید بخش خدمات جبران می شود.
علاوه بر رشد قوی تولید، سفارش های جدید با سرعت بیشتری افزایش یافتند که شرکت ها دلیل آن را بهبود کسب و کار ها می دانند که به افزایش تقاضای مشتریان کمک می‌کند.
با این حال تولید کنندگان همچنان با مشکل کمبود قطعات و زمانی طولانی برای تولید و شرایط کم تقاضا دست و پنجه نرم می کنند که این عوامل باعث کاهش متوالی تولید شده است و این امر بهبود اقتصادی گسترده تر را در موقعیتی مخاطره آمیز قرار می دهد بویژه با وجود مجموعه اقدامات جدید مهار کووید که در بخش هایی از اروپا اجرایی می شود.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴


شاخص یورو به کدام سمت خواهد رفت؟

جفت ارز یورو- دلار
جفت ارز یورو- دلار

شاخص ISM Manufacturing چیست!؟

 این شاخص بر اساس نظر سنجی از مدیران خرید ۳۰۰ شرکت تولیدی به عنوان شاخص مهم و اصلی وضعیت اقتصادی ایالات متحده شناخته میشود.

شاخص مدیران خرید با نامPMIنیز شناخته میشود.و به دلیل اینکه توسط موسسه مدیریت تامین ISMانجام میشود با نام ISM Manufacturing PMI معرفی میشود.

شاخص تولید ISMوPMI تغییرات ماهانه سطح تولید در اقتصاد ایالات متحده را نشان میدهد.

این گزارش در اولین روز کاری هر ماه منتشر میشود. پس جز اولین داده های هر ماه است که فعالان اقتصادی از آن استفاده میکنند. علاوه بر PMIتولیدی، PMI خدماتی در سومین روز کاری ماه منتشر میشود.

در ایالات متحده داده های خدماتی نسبت به داده های تولیدی از اهمیت بالایی برای اقتصاددانان برخوردار است.

این در حالی است که در ناحیه یورو بخش تولیدی دارای اهمیت بیشتری است.

با زیر نظر گرفتن داده های شاخص تولید ISM، فعالان بازارهای مالی میتوانند شرایط اقتصادی را بهتر درک کنند. هنگامی که شاخص در حال افزایش باشد، بدین معناست که سود های شرکت ها بالا رفته و پیش بینی برای شاخص های سهام صعودی خواهد بود. و همچنین با افزایش این شاخص قیمت اوراق قرضه(به دلیل حساسیت اوراق به تورم) تحت فشار قرار میگیرد.

 

در این خبر می خوانید شاخص بخش خدماتی PMI فرانسه در ارزیابی مقدماتی ماه نوامبر که پیش بینی برای آن عدد ۵۵.۶ بود عدد ۵۸.۲🔺 منتشر شد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews