شاخص بخش خدماتی PMI انگلستان کمتر از انتظارات

بخش خدماتی PMI انگلستان

شاخص بخش خدماتی PMI انگلستان در ارزیابی نهایی ماه مارس که انتظارات برای آن مطابق با ارزیابی اولیه عدد ۵۶.۸ بود به عدد ۵۶.۳???? رسید.

موسسهIHS Markit می گوید اقتصاد خدماتی انگلستان در ماه مارس به مسیر رشد بازگشت که این متاثر از افزایش تند و تیز در سفارشات جدید پیش از کاهش اقدامات قفل زنی بوده است.

شاخص بخش خدماتی PMI

تخمین اولیه اوضاع بخش خدمات یک کشور است.
جهت پیش بینی دقیق اطلاعات نهایی بخش خدماتی اندیکاتور PMI مورد استفاده قرار می گیرد.
داده های این شاخص بسیار مهم اقتصادی ماهانه توسط موسسه IHS Markit منتشر می شود.
این داده بر اساس نظرسنجی بیش از ۴۰۰ مدیر ارشد خرید انجام می شود. که شامل بخش‌های ارتباطات، حمل و‌نقل، مداخله کنندگان مالی می شود. همینطور کسب و کارها، خدمات شخصی و… .

این داده متغیر هایی همچون خروجی، سفارشات جدید، اشتغال و هزینه بخش های کلیدی را شامل می شود.
از آنجایی که این شاخص جز اندیکاتور های اولیه اقتصاد در هر ماه است، شواهدی از تغییر شرایط اقتصادی در آستانه آمار مقایسه ای دولت ارائه می کند که می تواند بر بازار ارز تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
این شاخص در برخی کشور ها مکمل بخش تولیدی است. بدین معناست که داده های موسسه Markit می تواند ماهانه ۲/۳ فعالیت های اقتصادی را پوشش دهد.

بسته به ماهیت اقتصادی هر کشور سهم بخش خدماتی و تولیدی در اقتصاد آن می تواند تفاوت داشته باشد.
به طور مثال در انگلستان با توجه به خدمات محور بودن اقتصاد آن این داده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
عددی بالاتر از ۵۰ نشان از حرکت این بخش در قلمرو توسعه و رونق دارد حال آنکه عددی پایین تر از آن نشان دهنده رکود در این بخش است.

شاخص بخش خدماتی PMI انگلستان در ارزیابی نهایی ماه مارس در این خبر اعلام شده است. که اندکی کمتر از انتظارات است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews