شاخص بخش تولیدیPMI انگلستان بالاتر از انتظارات

بخش تولیدیPMI انگلستان

شاخص بخش تولیدیPMI انگلستان در ارزیابی نهایی ماه آوریل که انتظارات بازار برای آن مطابق عدد قبلی ۶۰.۷ بود به عدد ۶۰.۹???? رسید.

بخش تولیدی انگلستان با توجه بهبودی قدرتمند اقتصاد این کشور از بحران پاندمی متاثر واکسیناسیون مناسب همچنان قدرتمند و بالای قلمرو رونق قرار دارد.

موسسهMarkit می گوید تولیدات انگلستان در ماه آوریل در اطراف سقف تاریخی است اما این بخش همچنان با اختلالات زنجیره تامین مواجه است.

#UK #PMI

 

شاخص ISM Manufacturing چیست!؟

این شاخص بر اساس نظر سنجی از مدیران خرید ۳۰۰ شرکت تولیدی به دست می آید. به عنوان شاخص مهم و اصلی وضعیت اقتصادی ایالات متحده شناخته میشود.

شاخص مدیران خرید با نامPMIنیز شناخته میشود. و به دلیل اینکه توسط موسسه مدیریت تامین ISMانجام میشود. با نام ISM Manufacturing PMI معرفی میشود.

شاخص تولید ISMوPMI تغییرات ماهانه سطح تولید در اقتصاد ایالات متحده را نشان میدهد.

این گزارش در اولین روز کاری هر ماه منتشر میشود. پس جز اولین داده های هر ماه است که فعالان اقتصادی از آن استفاده میکنند. علاوه بر PMIتولیدی، PMI خدماتی در سومین روز کاری ماه منتشر میشود.

در ایالات متحده داده های خدماتی نسبت به داده های تولیدی از اهمیت بالایی برای اقتصاددانان برخوردار است.

این در حالی است که در ناحیه یورو بخش تولیدی دارای اهمیت بیشتری است.

با زیر نظر گرفتن داده های شاخص تولید ISM، فعالان بازارهای مالی میتوانند شرایط اقتصادی را بهتر درک کنند. هنگامی که شاخص در حال افزایش باشد، بدین معناست که سود های شرکت ها بالا رفته و پیش بینی برای شاخص های سهام صعودی خواهد بود. و همچنین با افزایش این شاخص قیمت اوراق قرضه(به دلیل حساسیت اوراق به تورم) تحت فشار قرار میگیرد.

 

در این خبر می خوانید شاخص بخش تولیدیPMI انگلستان در ارزیابی نهایی ماه آوریل که انتظارات بازار برای آن مطابق عدد قبلی ۶۰.۷ بود به عدد ۶۰.۹???? رسید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews