شاخص بخش تولیدی PMI فرانسه به عدد ۵۹.۲???? رسید

بخش تولیدی PMI فرانسه

شاخص بخش تولیدی PMI فرانسه در ارزیابی مقدماتی ماه آوریل که انتظارات بازار برای آن عدد ۵۹ بود به عدد ۵۹.۲???? رسید.

دوره گذشته عدد ۵۹.۳ بوده است.

بخش خدماتی شاخص نیز که پیش بینی برای آن عدد ۴۶.۵ بود به عدد ۵۰.۴???? رسید.

دوره گذشته عدد ۴۸.۲ بوده است.

موسسهIHS Markit می گوید از آگوست گذشته اولین توسعه در فعالیت های تجاری فرانسه شکل گرفته است.

#France #EUR

 

شاخص ISM Manufacturing چیست!؟

این شاخص بر اساس نظر سنجی از مدیران خرید ۳۰۰ شرکت تولیدی به عنوان شاخص مهم و اصلی وضعیت اقتصادی ایالات متحده شناخته میشود.

شاخص مدیران خرید با نامPMIنیز شناخته میشود.و به دلیل اینکه توسط موسسه مدیریت تامین ISMانجام میشود با نام ISM Manufacturing PMI معرفی میشود.

شاخص تولید ISMوPMI تغییرات ماهانه سطح تولید در اقتصاد ایالات متحده را نشان میدهد.

این گزارش در اولین روز کاری هر ماه منتشر میشود. پس جز اولین داده های هر ماه است که فعالان اقتصادی از آن استفاده میکنند. علاوه بر PMIتولیدی، PMI خدماتی در سومین روز کاری ماه منتشر میشود.

در ایالات متحده داده های خدماتی نسبت به داده های تولیدی از اهمیت بالایی برای اقتصاددانان برخوردار است.

این در حالی است که در ناحیه یورو بخش تولیدی دارای اهمیت بیشتری است.

با زیر نظر گرفتن داده های شاخص تولید ISM، فعالان بازارهای مالی میتوانند شرایط اقتصادی را بهتر درک کنند. هنگامی که شاخص در حال افزایش باشد، بدین معناست که سود های شرکت ها بالا رفته و پیش بینی برای شاخص های سهام صعودی خواهد بود. و همچنین با افزایش این شاخص قیمت اوراق قرضه(به دلیل حساسیت اوراق به تورم) تحت فشار قرار میگیرد.

 

در این خبر می خوانید شاخص بخش تولیدی PMI فرانسه در ارزیابی مقدماتی ماه آوریل که انتظارات بازار برای آن عدد ۵۹ بود به عدد ۵۹.۲???? رسید. بخش خدماتی شاخص نیز که پیش بینی برای آن عدد ۴۶.۵ بود به عدد ۵۰.۴???? رسید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews