شاخص بخش تولیدی PMI آلمان به عدد ۶۶.۴???? رسید

بخش تولیدی PMI آلمان

شاخص بخش تولیدی PMI آلمان در ارزیابی مقدماتی ماه آوریل که انتظارات بازار برای آن عدد ۶۵.۸ بود به عدد ۶۶.۴???? رسید.

 

دوره گذشته عدد ۶۶.۶ بوده است.

 

بخش خدماتی شاخص نیز که پیش بینی برای آن عدد ۵۰.۸ بود به عدد ۵۰.۱???? رسید.

 

دوره گذشته عدد ۵۱.۵ بوده است.

 

موسسه Markit می گویدPMI آلمان در ماه آوریل اندکی با از دست رفتن مومتنوم بهبودی همراه است.

با وجود اینکه داده نشان می دهد رشد به دلیل مشکلات عرضه متوقف شده است اما بخش تولیدی آلمان همچنان در سطح قدرتمندی است.

 

#Germany #EUR

شاخص ISM Manufacturing چیست!؟

این شاخص بر اساس نظر سنجی از مدیران خرید ۳۰۰ شرکت تولیدی به عنوان شاخص مهم و اصلی وضعیت اقتصادی ایالات متحده شناخته میشود.

شاخص مدیران خرید با نامPMIنیز شناخته میشود.و به دلیل اینکه توسط موسسه مدیریت تامین ISMانجام میشود با نام ISM Manufacturing PMI معرفی میشود.

شاخص تولید ISMوPMI تغییرات ماهانه سطح تولید در اقتصاد ایالات متحده را نشان میدهد.

این گزارش در اولین روز کاری هر ماه منتشر میشود. پس جز اولین داده های هر ماه است که فعالان اقتصادی از آن استفاده میکنند. علاوه بر PMIتولیدی، PMI خدماتی در سومین روز کاری ماه منتشر میشود.

در ایالات متحده داده های خدماتی نسبت به داده های تولیدی از اهمیت بالایی برای اقتصاددانان برخوردار است.

این در حالی است که در ناحیه یورو بخش تولیدی دارای اهمیت بیشتری است.

با زیر نظر گرفتن داده های شاخص تولید ISM، فعالان بازارهای مالی میتوانند شرایط اقتصادی را بهتر درک کنند. هنگامی که شاخص در حال افزایش باشد، بدین معناست که سود های شرکت ها بالا رفته و پیش بینی برای شاخص های سهام صعودی خواهد بود. و همچنین با افزایش این شاخص قیمت اوراق قرضه(به دلیل حساسیت اوراق به تورم) تحت فشار قرار میگیرد.

 

در این خبر می خوانید شاخص بخش تولیدی PMI آلمان در ارزیابی مقدماتی ماه آوریل که انتظارات بازار برای آن عدد ۶۵.۸ بود به عدد ۶۶.۴???? رسید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews