بخش تولیدی ISM PMI ایالات متحده در ماه آوریل پایین تر از انتظارات

ISM PMI ایالات متحده

شاخص بخش تولیدی ISM PMI ایالات متحده در ارزیابی ماه آوریل که انتظارات بازار برای آن عدد ۶۵ بود به عدد ۶۰.۷???? رسید.

دوره گذشته عدد ۶۴.۷ بوده است.

بخش هزینه های پرداخت شده این شاخص که انتظارات برای آن عدد ۸۵ بود به عدد ۸۹.۶???? رسید.

دوره گذشته عدد ۸۵.۶ بوده است.

مولفه اشتغال شاخص که پیش بینی برای آن عدد ۵۷.۱ بود به عدد ۵۵.۱???? رسید.

دوره گذشته عدد ۵۹.۶ بوده است.

نرخ بازده اوراق قرضه ده ساله ایالات متحده پس از این داده ها با نزول همراه بود و مجدد به زیر سطح ۱.۶۰ رسید.

شاخص بخش تولیدی PMI ایالات متحده در ارزیابی نهایی ماه آوریل که انتظارات بازار برای آن مطابق با عدد قبلی ۶۰.۶ بوده است به عدد ۶۰.۵ رسید.

بخش تولیدی ایالات متحده همچنان در سطوح بسیار بالا و بالاتر از قلمرو رونق قرار دارد.

موسسه IHS Markit می گوید قویترین بهبود در شرایط عملیاتی به دلیل افزایش قابل توجه تقاضای مشتری حاصل شده است.

 

شاخص ISM Manufacturing چیست!؟

این شاخص بر اساس نظر سنجی از مدیران خرید ۳۰۰ شرکت تولیدی به عنوان شاخص مهم و اصلی وضعیت اقتصادی ایالات متحده شناخته میشود.

شاخص مدیران خرید با نامPMIنیز شناخته میشود.و به دلیل اینکه توسط موسسه مدیریت تامین ISMانجام میشود با نام ISM Manufacturing PMI معرفی میشود.

شاخص تولید ISMوPMI تغییرات ماهانه سطح تولید در اقتصاد ایالات متحده را نشان میدهد.

این گزارش در اولین روز کاری هر ماه منتشر میشود. پس جز اولین داده های هر ماه است که فعالان اقتصادی از آن استفاده میکنند. علاوه بر PMIتولیدی، PMI خدماتی در سومین روز کاری ماه منتشر میشود.

در ایالات متحده داده های خدماتی نسبت به داده های تولیدی از اهمیت بالایی برای اقتصاددانان برخوردار است.

این در حالی است که در ناحیه یورو بخش تولیدی دارای اهمیت بیشتری است.

با زیر نظر گرفتن داده های شاخص تولید ISM، فعالان بازارهای مالی میتوانند شرایط اقتصادی را بهتر درک کنند. هنگامی که شاخص در حال افزایش باشد، بدین معناست که سود های شرکت ها بالا رفته و پیش بینی برای شاخص های سهام صعودی خواهد بود. و همچنین با افزایش این شاخص قیمت اوراق قرضه(به دلیل حساسیت اوراق به تورم) تحت فشار قرار میگیرد.

 

در این خبر می خوانید شاخص بخش تولیدی ISM PMI ایالات متحده در ارزیابی ماه آوریل که انتظارات بازار برای آن عدد ۶۵ بود به عدد ۶۰.۷???? رسید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews