شاخص بخش تولیدی و خدماتی ایالات متحده همچنان در مسیر صعود…

شاخص بخش تولیدی و خدماتی

شاخص بخش تولیدی و خدماتی ایالات متحده همچنان در مسیر صعود

شاخص بخش تولیدی PMI ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه می که انتظارات برای آن عدد ۶۰ بود به عدد ۶۱.۵???? رسید.

دوره گذشته عدد ۶۰.۵ بوده است.

بخش خدماتی شاخص مدیران خرید نیز که پیش بینی برای آن عدد ۶۴.۳ بود به عدد ۷۰.۱???? رسید.

دوره گذشته عدد ۶۴.۷ بوده است.

موسسه Markit می گوید رشد تولید ایالات متحده یک بار دیگر به دلیل تقاضای بیشتر از سوی مشتری به سطوح بالاتری رسیده است اما فشار های هزینه ای بیشتر شده است.

#US #PMI

 

 

شاخص ISM Manufacturing چیست!؟

این شاخص بر اساس نظر سنجی از مدیران خرید ۳۰۰ شرکت تولیدی به عنوان شاخص مهم و اصلی وضعیت اقتصادی ایالات متحده شناخته میشود.

شاخص مدیران خرید با نامPMIنیز شناخته میشود.و به دلیل اینکه توسط موسسه مدیریت تامین ISMانجام میشود با نام ISM Manufacturing PMI معرفی میشود.

شاخص تولید ISMوPMI تغییرات ماهانه سطح تولید در اقتصاد ایالات متحده را نشان میدهد.

این گزارش در اولین روز کاری هر ماه منتشر میشود. پس جز اولین داده های هر ماه است که فعالان اقتصادی از آن استفاده میکنند. علاوه بر PMIتولیدی، PMI خدماتی در سومین روز کاری ماه منتشر میشود.

در ایالات متحده داده های خدماتی نسبت به داده های تولیدی از اهمیت بالایی برای اقتصاددانان برخوردار است.

این در حالی است که در ناحیه یورو بخش تولیدی دارای اهمیت بیشتری است.

با زیر نظر گرفتن داده های شاخص تولید ISM، فعالان بازارهای مالی میتوانند شرایط اقتصادی را بهتر درک کنند. هنگامی که شاخص در حال افزایش باشد، بدین معناست که سود های شرکت ها بالا رفته و پیش بینی برای شاخص های سهام صعودی خواهد بود. و همچنین با افزایش این شاخص قیمت اوراق قرضه(به دلیل حساسیت اوراق به تورم) تحت فشار قرار میگیرد.

در این خبر می خوانید شاخص بخش تولیدی و خدماتی ایالات متحده همچنان در مسیر صعود قرار دارد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews