عضو بانک مرکزی کانادا Gravelle از ترازنامه بانک مرکزی می گوید

عضو بانک مرکزی کانادا Gravelle

عضو بانک مرکزی کانادا Gravelle می گوید ترازنامه بانک مرکزی این کشور به حدود ۴۷۵ میلیارد دلار کانادا تا انتهای ماه آوریل کاهش خواهد یافت.

 

بانک مرکزی کانادا تمام برنامه های نقدینگی باقی مانده بحران پاندمی را متوقف می کند.

 

بانک مرکزی کانادا راهنمایی را جهت عادی سازی سیاست های آینده خود فراهم می کند:

 

✅فاز بعدی رساندن خرید های خالصQE به صفر است.

 

✅بازگشتQE به تدریج اندازه گیری می شود.

 

✅کاهش برنامهQE مرتبط با تصمیم بانک مرکزی در ارتباط با سیاست نرخ ها نیست.


دلار کانادا به کدام سمت خواهد رفت؟

CADJPY


برنامهQEچیست!؟

نوعی سیاست پولی است که توسط بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی در جامعه اعمال میشود.

این سیاست با تشویق افراد به گرفتن وام و بازخرید اوراق بلند مدت به اقتصاد جامعه کمک میکند. هر جه نقدینگی در جامعه افزایش یابد پول زیادی وارد چرخه اقتصاد میشود. در این صورت رونق اقتصادی ایجاد میشود.

 

زمانی که اقدامات انبساطی برای افزایش نقدینگی دیگر کارآمد نباشند( نرخ های بهره کوتاه مدت به صفر برسند)، بانک مرکزی میتواند مقادیری از دارایی ها را( به عنوان مثال اوراق قرضه) برای خرید مورد هدف قرار دهد.

با اجرای سیاست انبساطی بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار، عرضه پول را افرایش میدهند.

در این صورت عرضه پول در جامعه بیشتر میشود و نقدینگی افزایش پیدا میکند. در این صورت ارزش ارز کاهش پیدا میکند. و در ادامه با پویایی اقتصاد در صورت افزایش مجدد نقدینگی فشار تورمی ایجاد میشود. بانک مرکزی این وظیفه را دارد که تورم را با کنترل برنامهQE تنظیم کند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews