رئیس بانک مرکزی ژاپن کورودا از انتظار بهبودی اقتصاد می گوید

بانک مرکزی ژاپن کورودا

رئیس بانک مرکزی ژاپن کورودا می گوید به دلیل تقاضای خارجی و اقدامات مالی انتظار بهبودی اقتصاد را دارد.

ادامه نظرات وی:

✅هزینه مصرف کننده برای مدتی منفی خواهد بود.

✅به دلیل پاندمی شرایط بسیار نامطمئن باقی مانده است.

✅بالانس ریسک های اقتصادی برای مدتی نزولی هستند.

✅در صورت لزوم بدون درنگ از سیاست های پولی تسهیلی تر استفاده خواهیم کرد.

✅در مقایسه با نزول شکل گرفته در اقتصاد تورم ثابت است.

✅با صبر و شکیبایی و ادامه سیاست های پولی تسهیلی قدرتمند می توان به هدف ۲٪ دست پیدا کرد.

 

????بانک مرکزی ژاپن امروز مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰.۱٪- ثابت نگه داشت و تغییری در سیاست های خود اعمال نکرد.

#BOJ

 

 

بانک مرکزی ژاپن

در ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ نرخ های بهره منفی را جهت پیشبرد سیاست های پولی انبساطی معرفی کرد.
اما اقتصاد ژاپن رشدی را در واکنش به این اقدام نشان نداد. و بازار اوراق قرضه آن نیز در شرایط آشفته ای بود.
در سطح جهانی چیزی بیشتر از ۱۲ تریلیون دلار اوراق قرضه دولتی با نرخ های بهره منفی معامله می شود. و این همچنان برای کاستن بدهی های دولتی کافی نیست. حتی جهت تولید بیشتر مشاغل یا کمک به خانوارهای کم درآمد نیز کافی نبوده است.

دو دلیل وجود دارد که چرا بانک مرکزی ژاپن به طور تصنعی از نرخ های منفی استفاده می کند.
اول اینکه این اقدام موجب تشویق به اخذ وام، مصرف و سرمایه گذاری می شود. که نتیجه کلی رشد تورم است. اما دلیل دوم به بدهی های ملی مرتبط می شود. هنگامی که دولت های ملی بدهی شدیدی دارند، نرخ بهره پایین امکان پرداخت سود را آسان می کند.
اما تورم در ژاپن همچنان خاموش است. و چند سالی است که بانک مرکزی ژاپن اقدامی نمی کند. بر این اساس اکنون نشست ماه مارس می تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
همانطور که اشاره شد این بانک  از سال ۲۰۱۶ سیاستهای فوق العاده تسهیلی خود را شدت بخشید. که این باتوجه به ماهیت سیاست های انبساطی برای ارز ین فاکتوری منفی است. اما فراموش نکنیم که ین ژاپن جز ارزهای ایمن می باشد. و در این سالها بسیار تحت تأثیر سنتیمنت بازار و جریانات ریسکی قرار گرفته است.
در واکنش به خبر فوق برخی حرکات نزولی را در ین ژاپن مشاهده کردیم. اما ادامه نزول آن کاملا بستگی به این دارد که تا چه اندازه این بحث جدی است.
 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews